લગ્ન મંડપમાં વરરાજાને તેની સાળી સાથે પ્રેમ થઇ ગયો…મહેમાનો સામે જ એવો નિર્ણય લઈ લીધો કે બધા ચોકી ગયા – જુઓ વિડીયો

આપણે સૌ લોકો જાણીએ જ છીએ કે લગ્નએ જીવનની ખૂબ જ પવિત્ર અને અમૂલ્ય ક્ષણ છે. પરંતુ આજના સમયમાં લગ્નમાં…