કમાએ પહેલીવાર તેનું ફેવરિટ ગીત “રસીયો રૂપાળો રંગ રેલીયો ઘેર જવું ગમતું નથી” ગાયું – જુઓ વિડીયો

કમો તો કમો કહેવાય! કિર્તીદાને હાથ જાલ્યો અને કમાની કિસ્મત બદલાઈ ગઈ. આજે વિદેશ સુધી પહોંચી જનાર કમાભાઈ થોડા સમય…