પવન જોશી સાથે સગાઈ તૂટતા કિંજલ દવેએ ડાયરામાં પહેલી વાર ગાયું આ ગીત…”કોઈને પ્રેમ ના કરાય કોઈને દિલ ના દેવાય…” – જુઓ વિડિયો

ગુજરાતમાં ગરબા કિંગ કહેવાથી કિંજલ દવે ને તો તમે ઓળખતા જ હશો. થોડા સમય પહેલા જ કિંજલ દવે ની સગાઈ…