ગૂગલમાંથી 1 મહિનાની રજા લઈને અમેરીકાથી અમદાવાદ સેવા કરવા પ્રમુખસ્વામી મહારાજ નગરમાં આવ્યો અક્ષર

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ નગરમાં દેશ-વિદેશથી લાખો લોકો આવી રહ્યા છે. ત્યારે યુએસ માંથી google કંપનીમાં કામ કરતા અક્ષર નામના યુવકે એક…