“બાલાજી વેફર્સ”ના માલિક ચંદુભાઈ વિરાણીએ માત્ર 20,000 રૂપિયાથી કરી હતી શરૂઆત અને આજે 10,000 કરોડ રૂપિયાનું છે સામ્રાજ્ય…!, જુઓ તસવીરો.

આજના સમયમાં લગભગ દરેક ઘરની અંદર નાના છોકરાઓ માટે વેફરસ અને કુરકુરિયાને ડિમાન્ડ વધી રહી છે. ત્યારે લોકોના ઘરે ઘરે…